Behavioral and metabolic effects of peripherally administered Olanzapine and Topiramate in male and female rats

S.S. Evers, F. Calcagnoli, G. van Dijk, A.J.W. Scheurink

OnderzoeksoutputAcademic

38 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)830-830
Aantal pagina's1
TijdschriftAppetite
Volume52
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2009

Citeer dit