Behavioral strategy and the physiological stress response in rainbow trout exposed to severe hypoxia.

M.T.M. van Raaij*, D.S.S. Pit, P.H.M. Balm, A.B Steffens, G.E.E.J.M van den Thillart

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  156 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)85-92
  Aantal pagina's8
  TijdschriftHormones and Behavior
  Volume30
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 1996

  Citeer dit