Behavioral studies of the software user

IW Molenaar

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1-12
  Aantal pagina's12
  TijdschriftComputational Statistics & Data Analysis
  Volume2
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 1984

  Citeer dit