Behaviour changes in mice following electrolytic lesions in the median hypothalamus

B. Olivier, P.R. Wiepkema

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  15 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)521-524
  Aantal pagina's4
  TijdschriftBrain Research
  Volume65
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusPublished - 1974

  Citeer dit