Behaviour genetics and personality

R Riemann*, B de Raad

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)303-305
  Aantal pagina's3
  TijdschriftEuropean Journal of Personality
  Volume12
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusPublished - 1998

  Citeer dit