Beheersing van luchtvochtigheid voor stromingsgedrag van poeders

S. Riedstra, H.J Finkers, G.P Hartholt, A.C Hoffmann, L.P.B.M. Janssen, L. Bosgra

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
TijdschriftNPT procestechnologie
Nummer van het tijdschriftseptember
StatusPublished - 1995

Citeer dit