Behinderte Anerkennung? Interessenorganisationen von Menschen mit Behinderungen in Westdeutschland seit 1945 . By Jan Stoll. Frankfurt and New York : Campus Verlag. 2017

Stephen Milder*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)323-325
Aantal pagina's4
TijdschriftGerman History
Volume36
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - jun-2018

Citeer dit