BEING CLEAR ABOUT THE EXPLANATION: A MATHEMATICAL EXAMPLE IN ARISTOTLE, METAPHYSICA Theta.9, 1051A26-9

P. S. Hasper*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)172-177
Aantal pagina's6
TijdschriftThe Classical Quarterly
Volume61
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - mei-2011

Citeer dit