Belang, betaling, zeggenschap: geborgde zetels in het waterschapbestuur

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)10-16
TijdschriftWater Governance
Nummer van het tijdschrift03-2014
StatusPublished - jun-2014

Citeer dit