Belang van het hbo voor de regionale economie. Kenniscirculatie tussen het Midden- en Kleinbedrijf en hogescholen in de regio.

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
UitgeverijFaculteit Ruimtelijke Wetenschappen/ NICIS Institute
Aantal pagina's1
StatusPublished - 2011

Citeer dit