Belastingrecht in Hoofdlijnen: Twaalfde Druk

Irene Burgers (Redacteur), Willemein Grooten, Redmar Wolf, Harrie Bresser, Frans-Jozef Haas, Marjet Hogendoorn, Irene Burgers

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

Belastingrecht in hoofdlijnen laat je kennismaken met het actuele Nederlandse belastingrecht. De auteurs geven niet alleen uitleg over de recente regelgeving en de belangrijkste jurisprudentie, maar bieden ook relevante achtergrondinformatie. Zo verkrijg je een grondiger begrip van de actuele regelgeving. Er gaat in het bijzonder veel aandacht uit naar de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting. Daarnaast worden de schenk- en erfbelasting, het formele belastingrecht, het Europees belastingrecht en het internationaal belastingrecht op hoofdlijnen besproken.

In deze vernieuwde druk komen tal van recente kwesties aan bod. Zo wordt ingegaan op de recente ontwikkelingen rondom Box 3 (inkomen uit sparen en beleggen) ten gevolge van het “kerstarrest”, de redenen waarom het kabinet werkt aan nieuwe regelgeving voor het bepalen of een opdracht als zelfstandige of in dienstbetrekking is uitgevoerd, de redenen waarom voor de omzetbelasting een 0%-tarief wordt gehanteerd voor zonnepanelen, en de rol die de OESO speelt bij de vormgeving van verdragen ter voorkoming van dubbele belasting en belastingontgaan. Ook wordt stilgestaan bij de regelgeving ten grondslag liggende beginselen, waaronder rechtsgelijkheid, rechtszekerheid en zorgvuldigheid.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijWolters Kluwer
Aantal pagina's351
Uitgave12
ISBN van geprinte versie9789013171396
StatusPublished - mrt.-2023

Publicatie series

NaamFED Fiscale Studieserie
UitgeverijWolters Kluwer

Citeer dit