Beleggingsadvies en de prestaties van particuliere beleggers

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)
159 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)564-574
Aantal pagina's11
TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Volume84
Nummer van het tijdschrift11
StatusPublished - 2010

Citeer dit