Belemmerende en bevorderende factoren voor de inbreng van ouders in het voortgezet onderwijs.

A.M. De Vries

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)174 - 187
Aantal pagina's14
TijdschriftTijdschrift voor Onderwijswetenschappen
Volume4
StatusPublished - 1995

Citeer dit