Belemmeringen voor (zichtbare) bestuursrechtelijke rechtsvorming

  OnderzoeksoutputAcademic

  177 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Deze bijdrage gaat over de Nederlandse bestuursrechter als rechtsvormer. In hoeverre voldoet hij aan de twee hiervoor geformuleerde wensen: neemt hij zijn verantwoordelijkheid, en weet hij daarbij te overtuigen?
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)90 - 94
  Aantal pagina's5
  TijdschriftArs Aequi
  Volume2
  StatusPublished - 2010

  Citeer dit