Belgische en Nederlandse stadsgeschiedenis in historische tijdschriften (2020)

Arie van Steensel, Elisa Bonduel, Veerle Driessen, Niels Fieremans, Nathalie Franckaerts, Sanne Hermans, Arnoud Jensen, Bente Marschall, Pieter Martens, Els Minne, Miente Pietersma, Paul Reef, Ariadne Schmidt, Jasper Segerink, Samantha Sint Nicolaas

  Onderzoeksoutput

  145 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)153-174
  Aantal pagina's22
  TijdschriftStadsgeschiedenis
  Volume16
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 2021

  Citeer dit