BELIEF REVISION AIMING AT TRUTH APPROXIMATION Introduction and Overview

Theo Kuipers, Gerhard Schurz*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)151-163
Aantal pagina's13
TijdschriftErkenntnis
Volume75
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - sep-2011

Citeer dit