Beloftes van een beter bestaan: Het eenzijdige mensbeeld van het Human Genome Project

M. Huijer

OnderzoeksoutputPopular

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)24 - 27
Aantal pagina's4
TijdschriftFilosofie Magazine
Volume2
StatusPublished - 2002

Citeer dit