Bemiddelende rechtstoepassing bij de nakoming van overeenkomsten

Emile Walter Catz

Onderzoeksoutput

131 Downloads (Pure)

Samenvatting

Volge thans nog een beknopte samenvatting van het behandelde. Nadat een overzicht van de bemiddelende rechtstoepassing in het algemeen was voomfgegaan, wijdden wij aan de wettelijke bepalingen van recenten datum, krachtens welke op het gebied yan het verbintenissenrecht tweezijdige vonnissen konden worden gewezen, eenige nadore beschouwingen. Wettelijke bepalingen, die ons voor het meerendeel overbodig voorkwamen, waar algemeene beginselen neergelegd in het recht van bijkans alle betrokken landen zonder meer reeds de mogelijkheid openden een geschil op alleszins billijke wijze op te lossen.... Zie: Besluit
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Datum van toekenning25-sep-1920
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 1920

Citeer dit