Benchmarking en prestatieverbetering in de publieke sector: Ervaringen met de bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  29 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)573-581
  Aantal pagina's9
  TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
  Volume79
  Nummer van het tijdschrift11
  StatusPublished - 2005

  Citeer dit