Benchmarking en prestatieverbetering in de publieke sector: Wat is het verband en hoe kan dit worden verstrekt?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

53 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)84-91
Aantal pagina's8
TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Volume83
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2009

Citeer dit