BENIGN NEONATAL SLEEP MYOCLONUS: A CASE WITH A SPINAL GENERATOR?

C. Fokke*, J. M. Fock, O. F. Brouwer, J. W. J. Elting

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

  4 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1308-1309
  Aantal pagina's2
  TijdschriftNeurology
  Volume77
  Nummer van het tijdschrift13
  DOI's
  StatusPublished - sep-2011

  Citeer dit