Benign prostatic hyperplasia: A progressive disease of aging men

M Emberton*, GL Andriole, J de la Rosette, B Djavan, K Hoefner, RV Navarrete, J Nordling, C Roehrborn, C Schulman, P Teillac, A Tubaro, JC Nickel

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

163 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)267-273
Aantal pagina's7
TijdschriftUrology
Volume61
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - feb-2003

Citeer dit