Benzineverbruik of een differentiequotiënt?, deel 1

Pauline Vos, Gerrit Roorda

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
TijdschriftEuclides
Volume92
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - nov.-2016

Citeer dit