Benzineverbruik of een differentiequotiënt?, deel 2

Pauline Vos, Gerrit Roorda

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
TijdschriftEuclides
Volume92
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - dec.-2016

Citeer dit