Beperking grind- en gebroken grindverbruik door toepassing van andere materialen en/of methodieken

Paul Ike, Henk Luijpers

  OnderzoeksoutputAcademic

  87 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In deze studie wordt een beschouwing gegeven over welke mogelijkheden er zijn om het grind- en gebroken grindverbruik te beperken door toepassing van alternatieve materialen en/of methodieken. De nadruk ligt daarbij op cementbeton en asfaltbeton. Hierbij worden zowel de technische als de economische aspecten meegenomen. Per vervangende materiaal is een maximum en een minimum hoeveelheid berekend. De hoeveelheden worden uitgedrukt in grindequivalenten. In principe gaat het om 1) hergebruik, 2) vervanging van het toeslagmateriaal grind in beton en 3) alternatieve materialen kiezen voor asfalt- en cementbeton.
  Originele taal-2Dutch
  TitelBeperking grind- en gebroken grindverbruik door toepassing andere materialen en/of methodieken
  RedacteurenP. Ike, H.M.J. Luijpers
  Plaats van productieDelft
  UitgeverijTH-Delft, Civiele Techniek, vakgroep Civiele Planologie
  Pagina's89-134
  Aantal pagina's45
  StatusPublished - dec.-1982

  Publicatie series

  NaamPublikatiereeks Civiele Planologie
  UitgeverijTH-Delft, vakgroep Civiele Planologie
  Nummer6
  Volume1982

  Citeer dit