Beperkt de burgemeester de betogingsvrijheid te vergaand? Een analyse van de rechtspraktijk inzake demonstraties bij abortusklinieken

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Samenvatting

Staat de vrijheid van demonstratie onder druk in ons land? Door verschillende organisaties belast met toezicht op de naleving van grondrechten worden waarnemingen gerapporteerd dat burgemeesters de demonstratievrijheid onnodig en, zo niet in strijd met de wet dan toch in strijd met de geest daarvan, beperken. In dit artikel worden de voorschriften en beperkingen die de afgelopen drie jaar zijn opgelegd aan anti-abortusdemonstraties in de buurt van abortusklinieken onder de loep gelegd om te verifiëren of deze aan wetten en verdragen voldoen. De conclusies zijn zorgwekkend. Gelet op het grote aantal standaardvoorschriften die meerdere burgemeesters blijken te hanteren lijkt het niet onwaarschijnlijk dat deze conclusies ook voor demonstraties met andere doeleinden zullen opgaan.
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerNJB 2023/1088
Pagina's (van-tot)1314-1321
TijdschriftNederlands Juristenblad NJB
Volume2023
Nummer van het tijdschrift16
StatusPublished - 5-mei-2023

Keywords

  • demonstratierecht
  • abortus
  • abortuskliniek
  • betogingsvrijheid
  • anti-abortusdemonstratie
  • beperkingen demonstratierecht
  • demonstratierecht onder druk

Citeer dit