Beperkte visie belemmering voor grote IT projecten

OnderzoeksoutputPopular

Originele taal-2Dutch
UitgeverSociale vraagstukken.nl
StatusPublished - 2011

Citeer dit