Bereiding van industriewater uit rwzi-effluent

J. Blom, T. Vos, Janneke Krooneman, A. van der Ham

OnderzoeksoutputProfessional

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)19-21
Aantal pagina's3
TijdschriftH2O, tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling
Volume36
Nummer van het tijdschrift23
StatusPublished - 2003
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit