Bereikbare Voorzieningen in Noardwest Fryslân: Een onderzoek naar de huidige en toekomstige ontwikkeling van voorzieningen

Suzan Christiaanse, Tialda Haartsen, Eelke van der Veen, Wilma de Vries

OnderzoeksoutputProfessional

111 Downloads (Pure)

Samenvatting

This report contains a study of the availability and accessibility of several local and regional facilities and services in a rural region in Fryslân. It maps the current service-provision, but also estimates the impact of demographic changes and population decline on the future service-provision and discusses possible future scenario's for dealing with these changes.
The research has been conducted by the Faculty of Spatial Sciences, University of Groningen, in collaboration with the Geodienst (RUG) and Partoer (Leeuwarden). It was commissioned by 7 regional municipalities (Harlingen, Franekeradeel, Leeuwarderadeel, Leeuwarden, Littenseradiel, Menameradiel and the Bildt) and the province of Fryslân, as part of the Noardwest Fryslân Regional Agenda.
Vertaalde titel van de bijdrageAccessible Facilities in Noardwest Fryslân: A study into the current and future development of facilities and services
Originele taal-2Dutch
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen. Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen
Aantal pagina's37
StatusPublished - 20-mei-2016

Citeer dit