Bescherming van de positie van belastingplichtigen door OECD/EU governance op het gebied van transfer pricing en vaste inrichtingswinstallocatie

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Artikelnummer2013/52
Pagina's (van-tot)268-277
Aantal pagina's10
TijdschriftOndernemingsrecht
Volume2013
Nummer van het tijdschrift7
StatusPublished - 27-mei-2013

Citeer dit