Bescherming zwakke partijen door beperkte uitleg van het finaal kwijtingsbeding?

OnderzoeksoutputAcademic

34 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerVR 2020/199
Pagina's (van-tot)375-376
TijdschriftVerkeersrecht
Volume69
Nummer van het tijdschrift12
StatusPublished - 18-dec-2020

Citeer dit