Beschermingsconstructies in Nederland

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)262-268
Aantal pagina's7
TijdschriftMaandblad voor Bedrijfsadministratie en -Organisatie
Volume94
StatusPublished - okt-1990

Citeer dit