Beschouwingen over het fideï-commis naar aanleiding van een bijzondere uitspraak

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

16 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)16-21
Aantal pagina's6
TijdschriftFiscaal Tijdschrift Vermogen
Volume2019
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - feb-2019

Citeer dit