Beschouwingen over het fideï-commis naar aanleiding van een bijzondere uitspraak – een vervolg naar aanleiding van het arrest in hoger beroep

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer8
Pagina's (van-tot)16-19
Aantal pagina's4
TijdschriftFiscaal Tijdschrift Vermogen
Volume2021
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - feb-2021

Citeer dit