Beslissen over herindeling en risico's van groupthink

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)29 - 54
TijdschriftBestuurswetenschappen
Volume5
StatusPublished - 2009

Citeer dit