Bespreking van : Algemeenheden in het wegenverkeersrecht, De WvW'94 begripsbepalingen en uitgangspunten door J.B.H.M. Simmelink, diss KU Brabant

H.G.M. Krabbe

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)345 - 346
Aantal pagina's2
TijdschriftRechtsgeleerd Magazijn Themis
Volume11
StatusPublished - 1996

Citeer dit