Bespreking van: A.P.Martinich, A Hobbes Dictionary

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)87 - 88
Aantal pagina's2
TijdschriftTijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie
Volume1
StatusPublished - 1997

Citeer dit