Bespreking van Ceske Niewold "Spontaan herstel van afasie in en na de acute fase".

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)286 - 289
  TijdschriftNederlandse Taalkunde
  Volume12
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 2007

  Citeer dit