Bespreking van "De beschavende invloed des tijds" van J.M. Roebroek en M. Hertogh en "Geene wet, maar de Heer!" van M. Hertogh

H. van Goor

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)317 - 321
Aantal pagina's5
TijdschriftSociologische Gids
Volume4
StatusPublished - 2000

Citeer dit