Bespreking van: Donald W. Parry & Emanuel Tov (Eds.), The Dead Sea Scrolls Reader vols. 1-6, Brill, Leiden and Boston 2004-2005

E.J.C. Tigchelaar

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)481 - 482
TijdschriftJournal for the Study of Judaism
Volume37
StatusPublished - 2006

Citeer dit