Bespreking van: E.W. Oskamp, Computerondersteuning bij straftoemeting. De ontwikkeling van een databank

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)70 - 84
Aantal pagina's15
TijdschriftDelikt en Delinkwent
Volume1
StatusPublished - 2000

Citeer dit