Bespreking van: F. de Jong, Symbolische en diabolische krachten in het strafrecht (oratie Utrecht), Den Haag: Boom Juridisch 2016

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerDD 2017/33
Pagina's (van-tot)361-367
Aantal pagina's7
TijdschriftDelikt en Delinkwent
Volume2017
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 29-mei-2017

Citeer dit