Bespreking van Hübinger/Mommsen: Intellektuelle im Deutschen Kaiserreich

  Onderzoeksoutput: Book/Film/Article reviewProfessional

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)125 - 126
  Aantal pagina's2
  TijdschriftTheoretische Geschiedenis
  Volume1
  StatusPublished - 1999

  Citeer dit