Bespreking van: H.A. De Savornin Lohman, Duties and Liabilities of Directors and Shareholders under Netherlands Law- Piercing the Corporate Veil

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)126 - 128
  Aantal pagina's3
  TijdschriftDe Naamloze Vennootschap
  Volume4
  StatusPublished - 1997

  Citeer dit