Bespreking van het boek Legal Capital in Europe (ed.M. Lutter)

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

Legal Capital in Europe
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)pp. 509 - 510
TijdschriftOndernemingsrecht
Volume2007
StatusPublished - 2007

Citeer dit