Bespreking van: J.N. Nijkamp: Novatio, Schuldvernieuwing in het middeleeuwse geleerde recht (diss. VU Amsterdam 1998)

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)353 - 357
  Aantal pagina's5
  TijdschriftRechtsgeleerd Magazijn Themis
  Volume10
  StatusPublished - 1998

  Citeer dit