Bespreking van: J.R,Glasz, Enige beschouwingen over zinvol commissariaat, diss. EUR 9-2-1995.

J.B. Huizink

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)120 - 122
  Aantal pagina's3
  TijdschriftStichting en Vereniging
  Volume4
  StatusPublished - 1995

  Citeer dit