Bespreking van: Maguire, M., Morgan, R. and Reiner, R. (eds), The Oxford Handbook of Criminology, Oxford University Press, Oxford, 1997

W.J.M. de Haan

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)372 - 376
Aantal pagina's5
TijdschriftTheoretical Criminology
Volume3
StatusPublished - 1999

Citeer dit