Bespreking van: M.A.J. Leenders, Bewijsrecht en discriminatie bij de arbeid (W.E.J. Tjeenk Willink 1997)

A.M. Luttmer-Kat

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)116 - 118
Aantal pagina's3
TijdschriftRechtsgeleerd Magazijn Themis
Volume4
StatusPublished - 1998

Citeer dit