Bespreking van: P. Verschuren, Het ontwerpen van onderzoek

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)387 - 388
Aantal pagina's2
TijdschriftBeleidswetenschap
Volume4
StatusPublished - 1997

Citeer dit